Bgimoti.net е блог за новини и анализи от пазара на имоти в България и света.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.